Back to all initiatives

Het competentiecentrum voor chemie, biofarma en biotechnologie breidt uit, evolueert en krijgt een nieuwe identiteit. aptaskil – vroeger Cefochim – is in oktober 2021 van start gegaan met de eerste fase van zijn uitbreidingswerken. In thuisbasis Seneffe beschikt aptaskil voortaan over een tweede complex met cleanrooms (‘GMP’-productiezones) en extra ruimtes voor praktijkopleidingen in de biofarma, zoals een nieuwe hal voor onderhoud en elektro-instrumentatie en een laboratorium. De tweede uitbreidingsfase waardoor aptaskil zijn leerzones nog verder kan uitbreiden, is voorzien voor de zomer van 2022.

Op termijn zal de investering van 10 miljoen euro voor de uitbreidingswerken, in combinatie met de terbeschikkingstelling van nieuwe apparatuur en een digitale ontwikkeling van het opleidingsaanbod, de opleidingscapaciteit van aptaskil met meer dan 25% doen toenemen. Het centrum leidt momenteel 4.500 mensen per jaar op, waarvan 2/3 in de biofarma en 1/3 in de chemie werkzaam is.

De sector zelf draagt 4,9 miljoen euro bij aan het hele uitbreidingsproject van de infrastructuur, dankzij een financiering van de sectorale opleidingsfondsen die zich verenigen binnen Co-valent. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeert, in samenwerking met Le Forem, de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw, 980.000 euro. aptaskil zelf investeert 330 000 euro. Het Belgische plan voor herstel- en veerkracht zou deze financiering aanvullen met een bijdrage van 3,8 miljoen euro.

Het competentiecentrum voor productieberoepen (fabricage, kwaliteitscontrolelaboratorium, onderhoud, …) werd in 2003 opgericht door de sociale partners van de sector, met steun van de sectorale opleidingsfondsen die verenigd zijn binnen Co-valent. Le Forem sloot zich in 2006 bij het project aan.

De opleidingen die door het competentiecentrum worden aangeboden, zijn bedoeld voor actieve werknemers, werkzoekenden, studenten en docenten.

De opleiders van aptaskil hebben industriële praktijkervaring opgedaan in bedrijven. Dankzij deze expertise en de beschikbaarheid van apparatuur die industriële processen nabootst (cleanrooms, ATEX-zones, laboratoria, onderhoudshallen, …) tijdens de praktijkopleiding, kunnen de studenten nieuwe vaardigheden opdoen in levensechte situaties.

Meer info: www.aptaskil.be