Back to all initiatives

Zeven partners, ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding (VMH), hebben een consortium opgericht voor de productie van duurzame methanol, een essentiële en multi-inzetbare basisgrondstof voor de chemiesector. Eind 2022 zou een pilootinstallatie bij chemiebedrijf INOVYN van start gaan om jaarlijks 8.000 ton duurzame methanol te produceren op basis van opgevangen CO2 en waterstof. Op die manier kan minstens evenveel ton CO2-uitstoot vermeden worden. Het project is een primeur voor ons land.

Methanol is een essentiële multi-inzetbare grondstof voor de chemiesector en kent daarnaast ook veel andere industriële toepassingen. Momenteel wordt methanol geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. Het ‘power-to-methanol’-project zet de productie van methanol op een nieuw spoor en is daarmee een primeur voor België. De opzet is namelijk om duurzame methanol te produceren door opgevangen CO2 te hergebruiken in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof.

Een consortium met internationale spelers en de Vlaamse overheid moet de nodige voorbereidende stappen nemen om tegen 2022 een demo-installatie te bouwen. INOVYN, een dochteronderneming van chemiebedrijf INEOS, stelt daarvoor een terrein ter beschikking in de haven van Antwerpen en biedt expertise over elektrolysers en de exploitatie van chemie-installaties. Sectorbedrijven Oiltanking en Indaver reiken respectievelijk expertise aan over de logistieke aspecten van methanolproductie- en opslag en de opvang van CO2.

8.000 ton minder CO2-uitstoot

Als alles volgens plan verloopt kan in 2022 de bouw van de demo-installatie op de site van INOVYN van start gaan. Het is de verwachting dat deze pilootfabriek tegen eind 2022 operationeel zal zijn en jaarlijks ongeveer 8.000 ton duurzame methanol kan produceren. Daarmee kan de installatie een deel van de lokale vraag naar methanol als basismolecule voor de chemie invullen. Methanol kan bovendien in de toekomst ook als vorm van duurzame brandstof met minimale uitstoot van schadelijke stoffen gebruikt worden, zowel voor bijvoorbeeld sleepboten als voor het gewone wegverkeer. Per ton geproduceerde methanol kan op die manier minstens evenveel ton CO2-uitstoot worden vermeden.

1 miljoen euro Vlaamse steun

Door de hoge innovatiegraad, de complexiteit en omvang van het project, is er nood aan voorbereidend studiewerk om de economische en technische haalbaarheid van de installatie gedetailleerd in kaart te brengen en de geplande investering optimaal voor te bereiden en vervolgens uit te voeren. De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits beslist om dit studiewerk financieel te ondersteunen met een bedrag van 1.074.480 euro, of 50% van de projectbegroting voor de huidige studiefase.