Back to all initiatives

Duaal lesgeven is een vernieuwend onderwijsconcept waarbij werknemers uit chemie- en farmabedrijven tijdelijk en deeltijds kunnen lesgeven in een secundaire school. Dit brengt de praktijk dichter bij het STEM-onderwijs en pakt tegelijk het tekort aan vakleerkrachten aan. Het pilootproject is tot stand gekomen in samenwerking met de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk, sectorfederatie essenscia vlaanderen en enkele pioniersbedrijven uit de chemie- en farmasector. 

Bij duaal lesgeven krijgen leerlingen les van vakmensen die met twee benen in het werkveld staan. Middelbare scholen kunnen ervaringsdeskundigen inschakelen voor knelpuntvakken. Bedrijven kunnen hun medewerkers de kans bieden om hun loopbaan te verrijken. Zo ontstaat er meer interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en kunnen ervaren werknemers hun praktijkervaring delen met de volgende generatie. 

Tekort aan vakleerkrachten 

Heel wat scholen hebben namelijk grote moeite om vakleerkrachten te vinden, zeker voor technische en wetenschappelijke vakken zoals chemie, fysica, wiskunde, toegepaste mechanica of meet- en regeltechnieken. Net die vakken zijn cruciaal voor de opleiding van jong talent dat later doorstroomt naar de chemie- en farmasector. 

Drie vliegen in een klap 

Met duaal lesgeven wordt er een regelluw kader gecreëerd waarbinnen werknemers uit de industrie op een administratief eenvoudige manier, en op tijdelijke en deeltijdse basis, enkele uren per week voor de klas kunnen staan.  

Op die manier slaan onderwijs en bedrijfsleven geen twee, maar drie vliegen in een klap: meer beschikbare vakleerkrachten, meer praktijkgericht onderwijs en meer meisjes en jongens die geïnspireerd worden voor wetenschappelijke en technische studies en beroepen. 

Didactische voorlopleiding 

Zo’n vijftien medewerkers uit de farma- en chemiesector hebben een driedaagse didactische vooropleiding gevolgd om goed voorbereid als duaal lesgever aan de slag te gaan. Met deze intensieve educatieve cursus, speciaal ontwikkeld door AP Hogeschool Antwerpen en Thomas More Kempen, krijgen de deelnemers bruikbare pedagogische inzichten aangereikt om jongeren boeiend en kwaliteitsvol les te geven.  

Expertenpanel 

Het proefproject wordt opgevolgd door een expertenpanel met onder meer vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, de sectoren die deelnemen aan het project, de vakorganisaties, de overheid en de academische wereld. Dit kan waardevolle informatie opleveren en de basis leggen voor een grotere uitrol van duaal lesgeven.  

Als pionier in duaal leren heeft de chemie- en farmasector de klas naar de werkvloer gebracht. Met duaal lesgeven brengen we de praktijkervaring en expertise van medewerkers uit farma- en chemiebedrijven naar het klaslokaal. 

Deelnemende sectorbedrijven: BASF Antwerpen, Eastman, INEOS Oxide, INEOS Styrolution, Janssen Pharmaceutica, Pfizer en Vynova. 

Het project duaal lesgeven van essenscia vlaanderen ontvangt onder de projectnaam ‘Teach Up!’ financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid.