Betrokkenheid van de stakeholders

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Gelet op de belangrijke rol die de chemie, kunststoffen en life sciences industrie in de samenleving speelt, hecht essenscia veel belang aan een constructieve dialoog met stakeholders zoals overheden en ngo’s. Overleg met alle betrokken partijen is dan ook een essentieel onderdeel van ons werk. In het kader van haar dagelijkse activiteiten heeft essenscia regelmatig contacten met haar belangrijkste stakeholders, bijvoorbeeld via de vele essenscia-evenementen waarbij zij actief betrokken zijn. Ook de deelname van de federatie aan regionale, nationale en Europese advies- en overlegorganen demonstreert het belang dat zij hecht aan dialoog.

 

Vanaf de eerste editie van het duurzaamheidsrapport in 2009 waren stakeholders actief betrokken bij de totstandkoming ervan. In de voorbereidende fase organiseert essenscia steeds bijeenkomsten om hun input en advies te verzamelen en na de publicatie wordt steeds feedback gevraagd. essenscia is dankbaar voor hun waardevolle inbreng en houdt er zoveel als mogelijk rekening mee.

Luisteren naar het advies van de stakeholders
2009 Materialiteitsanalyse om de indicatoren te selecteren
2011 Citaten van stakeholders toegevoegd
2013 Visie ontwikkelen
2015 Toevoeging van indicatoren over gebruik van grondstoffen en innovatie
2017 Updating materiality analysis leading to additional indicators
2019 Actualisering van de materialiteitsanalyse die tot aanvullende indicatoren leidt
Verhalen toevoegen over zeer materiële onderwerpen zoals klimaatverandering
Betere uitleg over de reikwijdte van het rapport, de methodologie en de relatie ten aanzien van de SDG’s
Zorgen voor een evenwichtige toon in het volledige rapport

Voor deze editie werden bijna 60 mensen uit 39 organisaties uitgenodigd om deel te nemen (zie onderstaande figuur). Zij werden allen uitgenodigd voor elke stakeholdersbijeenkomst. Er vonden drie overlegmomenten plaats op 18/12/2018, 22/3/2019 en 26/6/2019. De stakeholders konden hun feedback geven over de reikwijdte van het rapport, over de keuze en inhoud van de vier verhalen, en over de materialiteitsmatrix. Bij de verdere ontwikkeling van het rapport werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontvangen feedback.

Overzicht van de uitgenodigde stakeholders. Stakeholders met een ‘*’ namen deel aan ten minste één van de overlegmomenten of gaven schriftelijke feedback.

De stakeholders werden geselecteerd op basis van input van de verschillende thematische of regionale experten van essenscia. Voor deze editie werden enkele externe experts specifiek toegevoegd in relatie tot de evoluties op vlak van materiële topics. Aangezien kunststoffen en klimaatverandering speciale aandacht krijgen in het publieke debat, werden enkele nieuwe belanghebbenden toegevoegd in relatie met die onderwerpen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren (optimalisatie van de functionaliteiten van de site, het delen van inhoud op social media en het verzamelen van statistische gegevens). Door verder te browsen op onze website verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke cookies.