Materialiteitsmatrix

Voor de tweede keer publiceert essenscia een materialiteitsmatrix in haar duurzaamheidsrapport. Materialiteit is volgens GRI “het principe dat bepaalt welke relevante onderwerpen voldoende belangrijk zijn om erover te rapporteren. Niet alle materiële onderwerpen zijn even belangrijk en de aandacht die ze krijgen in een rapport wordt geacht hun relatieve prioriteit weer te geven”. Een materialiteitsmatrix verwoordt dit in twee dimensies:

  • een interne dimensie (opinies van de essenscia-experten)
  • een externe dimensie (opinies van de externe stakeholders)

 

De gebruikte bron voor het opstellen van de materialiteitsmatrix dit jaar is de online stakeholdersbevraging van zowel externe stakeholders (dezelfde stakeholders als hierboven vermeld) als interne essenscia-experts. Er werd gevraagd zowel voor elke SDG, als voor elk van de 26 algemene probleemcategorieën van SASB om aan te geven hoe materieel ze worden geacht voor de Belgische chemie, kunststoffen en life sciences industrie.

De resulterende materialiteitsmatrix voor de SDG’s wordt hieronder gepubliceerd. Uitdagingen die op ten minste één van de dimensies een middelmatige score hebben, worden beschouwd als materieel voor de sector. We publiceren enkel de SDG materialiteitsmatrix, maar hebben ook de resultaten van de materialiteitsbevraging volgens de SASB algemene probleemcategorieën gebundeld in de conclusie hieronder. 

essenscia 2021 materialiteitsmatrix

Klimaatverandering (broeikasgasemissies) en energieverbruik en -efficiëntie, productkwaliteit, veiligheid en ecodesign, sociale thema’s zoals gezondheid, veiligheid van werknemers, diversiteit en inclusie werden door zowel essenscia-experts (x-as) als door externe stakeholders (y-as) als middelmatig of zeer materieel beoordeeld. Dit sterkte ons in de keuze in het behoud van zowel de set aan indicatoren als de vier thema’s die we uitdiepen via een ‘narrative’ die deze materiële onderwerpen bestrijken. De keuze om dit jaar een nieuw thema ‘veiligheid, gezondheid & milieu’ uit te werken vloeit voort uit de gekregen feedback van de stakeholders.