Materialiteitsmatrix

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Voor het eerst publiceert essenscia een materialiteitsmatrix in haar duurzaamheidsrapport. In 2017 werd reeds een materialiteitsanalyse uitgevoerd en gebruikt voor de opstelling van het rapport. Deze werd toen echter nog niet als dusdanig in het rapport gepubliceerd. Materialiteit is volgens GRI “het principe dat bepaalt welke relevante onderwerpen voldoende belangrijk zijn om erover te rapporteren. Niet alle materiële onderwerpen zijn even belangrijk en de aandacht die ze krijgen in een rapport wordt geacht hun relatieve prioriteit weer te geven”. Een materialiteitsmatrix verwoordt dit in twee dimensies:

 • een interne dimensie (opinies van de essenscia-experten)
 • een externe dimensie (opinies van de externe stakeholders)

essenscia gebruikte de onderstaande bronnen om de materialiteitsmatrix te ontwikkelen.

De Materiality Map van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) werd als basis gebruikt voor het opstellen van een eerste versie. Het is een robuuste analyse ontwikkeld voor alle industriële sectoren. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op het niveau van de materiële onderwerpen, General Issue Category genoemd (algemene probleemcategorie) . De essenscia-matrix werd ontwikkeld gebruik makend van deze 26 algemene probleemcategorieën ontwikkeld door de SASB[1]. Voor de externe dimensie van de matrix werd uitgegaan van de SASB-materialiteitsbeoordeling[2].

Aangezien de chemische sector chemische stoffen, mengsels en materialen (cf. kunststoffen) levert voor een brede waaier van toepassingen, hebben we – naast de chemische industrie – ook de onderstaande industriële sectoren in aanmerking genomen om de robuustheid van de materialiteitsbeoordeling voor de sector te verhogen. Industriële sectoren die downstream gebruikers van chemische stoffen zijn, kregen minder gewicht bij het combineren van de materiële beoordelingen volgens de SASB voor elke algemene probleemcategorie en voor elke industriële sector. Dit zijn de SASB industriële sectoren die mee in aanmerking zijn genomen.

[1] In de bijlage 2019_Materiality-Matrix.xlsx wordt beschreven hoe de 26 SASB General Issue Categories (algemene probleemcategorieën) zich verhouden tot de GRI-indicatoren, de SDG’s van de VN en de essenscia-indicatoren.

 • Transformatie van hulpbronnen
  • Chemicaliën;
  • Containers & verpakkingen;
 • Gezondheidszorg
  • Biotechnologie & farmaceutische producten;
  • Medische apparatuur & benodigdheden;
 • Consumptiegoederen
  • Kleding, accessoires & schoeisel voor kleding- en textieltoepassingen;
  • Bouwproducten & gebruiksartikelen voor bouwmaterialen;
  • Huishoudelijke & persoonlijke producten voor detergenten, cosmetica en verven;
  • Speelgoed & sportartikelen voor speelgoed;
 • Hernieuwbare bronnen & alternatieve energie
  • Biobrandstoffen;
  • Brandstofcellen & industriële batterijen;
 • Transport
  • Auto-onderdelen.

We hebben de resultaten onderverdeeld in:

 • zeer materieel (volgens SASB is het probleem waarschijnlijk van materieel belang voor meer dan 50% van de industriesectoren);
 • middelmatig materieel (volgens SASB is het probleem waarschijnlijk van materieel belang voor minder dan 50% van de industriesectoren);
 • weinig materieel wanneer SASB het probleem niet materieel achtte voor geen enkele van de beschouwde industriesectoren.

De tweede gebruikte bron is een bevraging van zowel interne essenscia-experts als externe stakeholders (dezelfde stakeholders als hierboven vermeld). Voor elk van de 26 algemene probleemcategorieën van SASB werd aan beide groepen gevraagd om aan te geven of ze het weinig, middelmatig of zeer materieel vonden voor de Belgische chemie, kunststoffen en life sciences industrie.

Aangezien er twee bronnen zijn voor de externe dimensie – de SASB en de geraadpleegde externe stakeholders – werd het gemiddelde genomen van beide resultaten per algemene probleemcategorie.

De resulterende materialiteitsmatrix wordt hieronder afgebeeld. Uitdagingen die op ten minste één van de dimensies een middelmatige score hebben, worden beschouwd als materieel voor de sector en zijn daarom onderworpen aan het beperkte nazicht die Deloitte op de indicatoren heeft uitgevoerd.

essenscia 2019 materialiteitsmatrix

Klimaatverandering (broeikasgasemissies) en energieverbruik en -efficiëntie, productkwaliteit, veiligheid en ecodesign, sociale thema’s zoals gezondheid, veiligheid van werknemers, diversiteit en inclusie werden door zowel essenscia-experts (x-as) als door externe stakeholders (y-as) als middelmatig of zeer materieel beoordeeld. Dit sterkte ons in de keuze van de indicatoren die deze materiële onderwerpen bestrijken, alsook ook in de vier gekozen materiële verhalen die coherent zijn met de uitkomst van deze materialiteitsanalyse.

1. In de bijlage 2019_Materiality-Matrix.xlsx wordt beschreven hoe de 26 SASB General Issue Categories (algemene probleemcategorieën) zich verhouden tot de GRI-indicatoren, de SDG’s van de VN en de essenscia-indicatoren.

2. https://www.sasb.org/standards-overview/download-current-standards/; https://materiality.sasb.org/

3. Written consultation through an online questionnaire.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren (optimalisatie van de functionaliteiten van de site, het delen van inhoud op social media en het verzamelen van statistische gegevens). Door verder te browsen op onze website verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke cookies.