Over essenscia en de sector

essenscia is de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences (farmaceutica en biotechnologie) industrie in België. De sector is één van de belangrijkste industrietakken in België, en een drijvende kracht achter de Belgische economie.

WELVAART

Met een omzet van 60,8 miljard euro, een positieve handelsbalans van 27 miljard euro, en een derde van de totale Belgische export, levert de sector een belangrijke bijdrage aan de welvaart in België.

JOBS

Met meer dan 95.500 directe en 7.300 extra arbeidsplaatsen in de afgelopen zeven jaar, is de sector één van de grootste industriële werkgevers in België; goed voor een vijfde van de totale werkgelegenheid in de productie-industrie.

INNOVATIE

Met 5,6 miljard euro investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling in 2020 is de sector veruit de grootste particuliere investeerder in innovatie in België. Vooral de farmaceutische industrie is op dat vlak een sterkhouder.

INVESTERINGEN

De sector blijft strategische investeringen aantrekken voor de chemie, kunststoffen en life sciences industrie in België, gemiddeld meer dan 2 miljard euro per jaar. Dat versterkt de toonaangevende positie van de sector en vergroot zijn wereldwijde impact.

Bron: essenscia

essenscia vertegenwoordigt ongeveer 720 bedrijven die samen meer dan 95% van de totale omzet van de sector in België vertegenwoordigen. Deze aangesloten bedrijven omvatten een brede waaier aan activiteiten, gaande van chemische en (bio)farmaceutische producten tot verven, vernissen, lijmen, cosmetica, detergenten, industriële gassen, smeermiddelen en van kunststoffen tot producten voor de landbouw, de bouw en vele andere sectoren.

Tewerkstelling per subsector

België is wereldkampioen in de verkoop van chemicaliën en kunststoffen per inwoner, en ons land is één van de koplopers in Europa op het vlak van innovatieve klinische proeven en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, terwijl de Belgische biotechnologie wereldwijde faam geniet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel gerenommeerde chemische en (bio)farmaceutische bedrijven belangrijke productiesites en R&D-centra in ons land hebben.

Deze unieke concentratie van kennis en expertise creëert een aanzienlijke hoeveelheid welvaart en welzijn. De industrie van de chemie en life sciences is niet alleen van groot belang voor onze economie, ze heeft vooral ook een grote maatschappelijke toegevoegde waarde door middel van innovaties die ieders levenskwaliteit verbeteren.

Ten dienste van onze leden

Als sectorfederatie en non-profitorganisatie heeft essenscia als missie om de best mogelijke service te bieden aan de bij ons aangesloten bedrijven, binnen een brede maatschappelijke context. Dit wordt weerspiegeld in onze missieverklaring:

Onze wereld staat voor belangrijke uitdagingen op het vlak van het gebruik van energie en grondstoffen, een vlotte toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en een adequate voedsel- en watervoorziening voor een groeiende wereldbevolking. De chemie en life sciences zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van onze planeet. Het is een innovatiegedreven en hoogtechnologische sector die cruciaal is voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen en diensten die een antwoord bieden op de grote, wereldwijde uitdagingen. De industrie van de chemie en life sciences is de sleutel tot een duurzame toekomst en de continue verbetering van ieders levenskwaliteit

Onze leden dragen financieel bij aan ons werkingsbudget via jaarlijks lidgeld berekend op basis van hun toegevoegde waarde. Omdat we volledig gefinancierd worden door onze leden zijn we niet afhankelijk van enige andere financiering.

Onze waarden en werkwijze beschrijven hoe wij onze missie dagdagelijks invullen.

Onze waarden

 • Openheid en respect – We behandelen elkaar met openheid en respect. We gaan om met de buitenwereld op basis van open en respectvolle relaties.
 • Katalysator – We nemen initiatieven in lijn met onze missie en met als doel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te benadrukken.
 • Competentie – We streven ernaar de beste federatie van het land te zijn. We stimuleren elkaar om onze talenten en creativiteit in te zetten voor het algemeen belang.
 • Integriteit – We werken met een langetermijnvisie van wat in het belang is van onze industrie en de maatschappij waarin we actief zijn.

Onze werkwijze

 1. Het vertrekpunt van alle essenscia standpunten zijn feiten: standpunten gebaseerd op feiten, economische effectbeoordelingen, concrete aanbevelingen.
 2. De standpunten van essenscia focussen zich op onderwerpen die verband houden met, en impact hebben op onze sector.
 3. De standpunten van essenscia worden ingegeven door wat in het belang is van de maatschappij en onze leden, en zijn niet politiek neutraal.
 4. De standpunten van essenscia zijn geformuleerd op een constructieve manier en ze stellen een aanbevolen weg voorwaarts voor, in het belang van de samenleving en onze leden.
 5. De standpunten van essenscia formuleren een duidelijk voorstel dat open staat voor discussie.
 6. De standpunten van essenscia zijn gebaseerd op een zo groot mogelijke consensus binnen de leden, en stakeholders waar mogelijk.
 7. De toon van de communicatie van essenscia is respectvol en evenwichtig; de inhoud is duidelijk en krachtig.
 8. Waar nodig is er samenwerking tussen experten uit verschillende vakgebieden om de best mogelijke standpunten te formuleren.

Onze dienstverlening aan onze leden

 • Advocacy – In overeenstemming met onze waarden en onze werkwijze werken we samen met stakeholders en verdedigen we de belangen van onze sector op Europees, federaal en regionaal niveau, rechtstreeks of via onze actieve participatie in Cefic (European Chemical Industry Council), ECEG (European Chemical Employers Group), het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), Voka (Vlaams Netwerk van Ondernemingen) en UWE (Union Wallonne des Entreprises), als lid van de raad van bestuur en in werkgroepen, alsook via onze deelname aan verschillende raden en adviesorganen.
 • Dienstverlening – We bieden onze leden een brede waaier van diensten aan, waarbij we hen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving, gespecialiseerde opleidingen aanbieden over CLP en REACH, procesveiligheid, duurzaamheid of sociale onderwerpen, best practices uitwisselen en hun vragen beantwoorden met eerstelijnsadvies.
 • Communicatie – We communiceren met onze verschillende stakeholders via een brede waaier aan communicatie-initiatieven: door het organiseren van diverse publieke evenementen, opendeurdagen, via sociale media, persberichten, presentaties op scholen en universiteiten, enz.

Bij essenscia werken een 50-tal experts. Algemene onderwerpen worden behandeld door experts op regionaal of federaal niveau, en experts in verschillende productgroepen behandelen productspecifieke topics zoals essenscia PolyMatters (kunststoffen), BATO (tankopslag), Phytofar (fytofarmaceutica), Detic (cosmetica, detergenten en lijmen), IVP (verf en inkt), Belfertil (minerale meststoffen) en LAB (smeermiddelen).

Engagement voor duurzame ontwikkeling, centraal in essenscia’s missie

Het is de ambitie van essenscia – in overeenstemming met haar missie en waarden – om haar leden zo goed als mogelijk te begeleiden opdat de sector kan blijven bijdragen aan de welvaart van de maatschappij en dat binnen het kader zoals geschetst door de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en de Europese Green Deal.

Reeds in 2009 maakte essenscia – als eerste sectorfederatie in Europa – een sectoraal duurzaamheidsrapport op om de brede maatschappij te informeren over ons engagement, onze concrete bijdrage aan duurzame ontwikkeling, en onze prestaties op het vlak van cruciale indicatoren binnen de drie pijlers van duurzaamheid: mensen, planeet en welvaart. Dit draagt bij tot een transparante communicatie over onze duurzaamheidsprestaties als sector, de corporate branding van de sector om potentiële partners, gaande van investeerders tot toekomstige werknemers, te informeren van het belang en de waarde om deel uit te maken van de chemie en life sciences sector in België.

Met de Green Deal van de Europese Commissie gepubliceerd in december 2019 wordt duurzaamheid als centrale uitdaging in het hart van alle het Europees beleidswerk geplaatst. Dit laat zich ook voelen in de essenscia dienstverlening met een aangepast en groeiend aanbod aan o.a. opleidingen en dienstverlening naar leden betreffende de  transitie-uitdagingen. 

Gelet op de veranderende globale evenwichten, zoals bijvoorbeeld het dalende aandeel van de Europese chemie productie in de wereldwijde chemische omzet[1], is het essentieel om tevens te werken aan een heldere lange termijn industrievisie in Europa en België om strategische autonomie in productiecapaciteit en grondstoffen te realiseren, en een sterke plaats van Europa en België als koplopers in thema’s als circulaire economie, een koolstofslimme samenleving en duurzame ontwikkeling op het wereldtoneel te bestendigen. Die koplopers positie moet op een slimme manier worden afgewogen tegen het belang om de Belgische en Europese industrie competitief te houden in die globale en open economie, zodat zij een gezonde economische bijdrage kunnen blijven leveren aan de welvaart van onze maatschappij. Met moet dus met name waken dat er een complex evenwicht wordt nagestreefd tussen de economische ‘motor’ voor welvaart, jobs en innovatiecapaciteit en de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Want in elk scenario, is dat gezond ondernemers- en productielandschap een essentiële voorwaarde voor welvaart. 

essenscia’s besluitvormingsorganen en betrokkenheid van de leden

Het besluitvormingsorgaan van essenscia is het Bestuursorgaan (dit is de enige formele raad van bestuur van de organisatie). De huidige voorzitter is Hans Casier, CEO van INEOS Phenol en INEOS Nitriles. De lidbedrijven die de grootste bijdragen leveren – de bijdragen in de vorm van jaarlijks lidgeld worden berekend op basis van de toegevoegde waarde van het bedrijf-, worden aangeduid als leden van het Bestuursorgaan. Er zijn ook strategische comités op regionaal niveau  voor Vlaanderen en Wallonie, alsook voor de kmo-leden. De voorzitters van die strategische adviesraden zetelen tevens in het Bestuursorgaan van essenscia. De voorzitter van het Bestuursorgaan wordt gekozen uit en door de leden of de raad van bestuur voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van één herverkiezing, waardoor de totale duur van het voorzitterschap maximaal zes jaar bedraagt. De samenstelling van het Bestuursorgaan is terug te vinden op de website van essenscia. Het Bestuursorgaan van essenscia valideert de verschillende stappen in de uitwerking van het duurzaamheidsrapport.  

Leden van essenscia kunnen deelnemen aan meer dan 20 werkgroepen, commissies en comités onder leiding van essenscia-experts en voorgezeten door een vertegenwoordiger van een aangesloten bedrijf. Ze zijn georganiseerd per onderwerp en (indien relevant) per bevoegdheidsniveau (regionaal of federaal). De essenscia-werkgroepen voor duurzame ontwikkeling en communicatie zijn actief betrokken bij de uitwerking van het duurzaamheidsrapport 2021.

Een kleine interne werkgroep bestaande uit Yves Verschueren (Algemeen directeur van essenscia), Saskia Walraedt (Directeur essenscia PolyMatters en Senior Advisor Sustainable Development), Gert Verreth (Directeur Communicatie en Publieke Zaken), Nathalie De Vadder (Data Manager), Sofie Bracke (Adviseur Circulaire Economie en Duurzame Ontwikkeling) en Anneleen Bettens (Adviseur Sociaal Beleid) heeft het volledige proces van opmaak van het rapport opgevolgd.

Alle experts van essenscia hebben input gegeven met betrekking tot hun expertisedomeinen en deden een beroep op leden-experts voor input en feedback.

Daarnaast werd het duurzaamheidsrapport regelmatig besproken in het uitvoerend comité van essenscia met het essenscia-managementteam.

[1] Verwacht wordt dat de vraag naar chemische producten tegen 2030 zal verdubbelen, terwijl het aandeel van de EU in de wereldwijde omzet van de chemische industrie zal afnemen van 32% in 1995 naar 15% in 2015 en een verwacht aandeel van 12% in 2030. Het aandeel van China zal naar verwachting stijgen van 37% in 2017 tot 50% in 2030. Bron: UNEP Global Chemicals Outlook II, april 2019.