Scope van het rapport

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Deze editie 2019 is het zesde tweejaarlijkse sectorale duurzaamheidsrapport van de Belgische chemie, kunststoffen en life sciences industrie. Het biedt een overzicht van de activiteiten van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie in België en illustreert hoe bedrijven binnen de sector dagelijks de missie van essenscia vervullen.

Hoewel veel van onze aangesloten bedrijven wereldwijde spelers zijn die actief zijn in een globale economie, richt dit rapport zich –door middel van de gekozen indicatoren en best practices voorbeelden – op de activiteiten op het Belgische grondgebied. Dat is de reikwijdte van het rapport.

Voor de indicatoren betekent dit dat we ons richten op de gegevens die beschikbaar zijn voor de NACE-codes 20 (vervaardiging van chemicaliën en chemische producten), 21 (vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten) en 22 (vervaardiging van producten van rubber of kunststof). Dit sluit niet perfect aan bij de bij essenscia aangesloten leden, noch bij het grote aantal kmo’s dat een belangrijk deel uitmaakt van de sector en vaak vrijgesteld is van de rapporteringsverplichtingen die voor sommige van de indicatoren gelden. Toch zijn we van mening dat het een robuuste en adequate beschrijving geeft van de algemene impact en prestaties van de sector.

Andere elementen van het rapport, met name de vier verhalen over belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zijn ook gericht op elementen op Europees en mondiaal niveau waar relevant. Immers, uitdagingen zoals de klimaatverandering of het kunststofafvalprobleem beperken zich niet tot België en ook de meest efficiënte oplossingen ervoor kunnen niet louter op nationale schaal worden gevonden. Vaak zijn chemische en farmaceutische bedrijven actief in en buiten Europa via delen van hun toeleveringsketen en import- of exportactiviteiten. Voor die elementen is het relevant om de reikwijdte van het rapport uit te breiden, vooral voor het correct schetsen van de uitdaging en context.

Samengevat is de reikwijdte van het rapport de Belgische chemie, kunststoffen en life sciences industrie. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de EU/globale dimensie waar dit relevant is voor de coherentie of om een evenwicht te garanderen tussen milieudoelstellingen en de concurrentiekracht van onze industrie binnen een globale economie.

Wat is er nieuw in de editie 2019? Over het proces

In ons streven naar voortdurende verbetering zorgen we in elke editie van onze duurzaamheidsrapport voor nieuwe elementen die de kwaliteit ervan verder versterken.

2009

 • Gebaseerd op GRI-principes
 • Materialiteitsanalyse met stakeholders
 • Indicatoren gebaseerd op onafhankelijke gegevensbronnen
 • Selectie van indicatoren samen met essenscia experts, onze leden en stakeholders
 • NL, FR

2011

 • Dezelfde set indicatoren
 • Citaten van stakeholders
 • EN

2013

 • Eerste online-editie met een beknopte brochure op papier
 • Ontwikkeling van visieteksten voor elke P (People, Planet, Prosperity – mensen, planeet, welvaart)
 • Volledig rapport beschikbaar in pdf
 • Toevoegingen van voorbeelden van lidbedrijven en sectorinitiatieven
 • NL, FR, EN

2015

Volledige versie enkel online

Samenvatting in een korte animatievideo

Infographics op papier

Pdf’s met korte versie beschikbaar

Link met SDG’s

NL, FR, EN

2017

 • Herziene materialiteitsanalyse
 • Aangepaste indicatoren
 • Afstemming op de GRI-normen
 • Brochure op papier met infographics van de belangrijkste indicatoren
 • Verbeterde samenvatting in een korte animatievideo
 • Volledig doorzoekbaar online
 • Alle indicatoren en voorbeelden gekoppeld aan relevante SDG’s
 • EN

2019

 • Voor het eerst audit op volledige naleving van de GRI-standaard
 • Publicatie van een uitgebreide materialiteitsmatrix
 • Nieuwe indicator toegevoegd voor Product Stewardship
 • Toevoeging van vier verhalen over zeer materiële onderwerpen en belangrijke maatschappelijke uitdagingen
 • Verbeterde betrokkenheid van stakeholders
 • NL, FR, EN

Overzicht van de belangrijkste eigenschappen van elk van de zes essenscia duurzaamheidsrapporten met de nadruk op de veranderingen.

Voor de 2019 editie besloot essenscia, in functie van de gekregen feedback van de UCL Management School over de perceptie van de sector en van de Schlange & co evaluatie van ons 2017 Duurzaamheidsrapport, om – in overleg met onze stakeholders en lidbedrijven, – de focus te leggen op de versterking van de volgende elementen:

 • geloofwaardigheid – door het rapport te laten auditen op naleving van GRI-standaard;
 • materialiteit– door een materialiteitsmatrix toe te voegen, door onze stakeholders nog meer te betrekken en door vier verhalen over zeer materiële onderwerpen toe te voegen.

Van bij het begin was het essenscia rapport zoveel mogelijk afgestemd op de GRI-principes. In deze editie volgen we de GRI-standaard: Core-optie met een beperkte audit door Deloitte over de juiste toepassing ervan (link naar verklaring Deloitte).

Over de verhalen: we erkennen dat onze sector steeds meer centraal staat in maatschappelijk debatten over een aantal zeer materiële onderwerpen. Op verzoek van onze stakeholders hebben we verhalen ontwikkeld over belangrijke uitdagingen zoals energie en klimaatverandering, circulaire economie, duurzame kunststoffen en de talent. Voor elk van deze verhalen hebbe we op een evenwichtige manier trachten te antwoorden op de volgende vragen:

 • Waar willen we als sector naartoe? (stip op de horizon)
 • Hoe willen we daar geraken? (stapstenen)
 • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor onze sector?
 • Waar zijn we momenteel goed in? (positieve impact)
 • Wat kan nog beter? Wat zijn onze werkpunten? (negatieve impact)

Andere onderdelen van het rapport, zoals de indicatoren, de best practices en de link met de SDG’s, zijn grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van de 2017 uitgave, afgezien van de toevoeging van een nieuwe kwalitatieve indicator voor Product Stewardship ter vervanging van het verwijderde gedeelte over producten.

Onderschrijven van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

essenscia staat volledig achter de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) zoals bepaald in 2015. In een afzonderlijk deel van het rapport wordt duidelijk uiteengezet hoe de chemie, kunststoffen en life sciences industrie bijdraagt tot de realisatie van elk van deze zeventien doelen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren (optimalisatie van de functionaliteiten van de site, het delen van inhoud op social media en het verzamelen van statistische gegevens). Door verder te browsen op onze website verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke cookies.