Voorwoord van de gedelegeerd bestuurder

Industrie in transitie

Dit 7de duurzaamheidsrapport van essenscia, de Belgische industriefederatie voor chemie, kunststoffen en life sciences, komt op een bijzonder strategisch moment.

De Europese Unie gaat voluit voor een klimaatneutrale samenleving tegen 2050 gekoppeld aan een hoog ambitieniveau in het streven naar meer circulariteit en zero pollution. De richting is bepaald en onze industrie gaat de uitdaging aan om deze ambitieuze doelstellingen mee te helpen realiseren.

De sector van de chemie en life sciences is een sterkhouder van de Belgische en Europese economie, maar speelt bovenal een sleutelrol in het aanreiken van de technische en innovatieve oplossingen waarnaar onze maatschappij en economie op zoek zijn.

Dit rapport toont de bereidheid en het uitdrukkelijke engagement van de industrie van de chemie en life sciences om te beantwoorden aan de maatschappelijke verwachtingen en werk te maken van de innovaties en transitiepaden die ons kunnen helpen om een wereld te bereiken waarin we allen willen leven

Dit rapport toont de opmerkelijke vooruitgang die de sector de voorbije decennia heeft geboekt. Voor bijna 40 socio-economische en ecologische indicatoren op het gebied van People, Planet en Prosperity zijn tastbare resultaten gemonitord en opgetekend.

Het laat een industrie in transitie zien: voortdurend op zoek naar verdere verbeteringen en afgestemd op de behoeften van de maatschappij waarin ze actief is. Dit wordt geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden die sectorbedrijven op alle domeinen van duurzaamheid ondernemen.

Belangrijker nog is dat het rapport ook de ongekende inspanning erkent die voor ons ligt. De CO2-uitstoot terugdringen tot nul, kunststoffen beter recycleren en meer hergebruiken, omschakelen naar een circulaire economie of het veilig maar tegelijkertijd doeltreffend maken van chemie- en farmaproducten. Het zijn stuk voor stuk enorme uitdagingen.

Op veel vragen kunnen we vandaag nog geen definitieve antwoorden geven.  

Jonge talenten overtuigen om samen met ons deze fascinerende reis te ondernemen, is onze voornaamste verantwoordelijkheid. Het is enkel samen met de huidige en toekomstige talenten dat we verder koers kunnen zetten naar een veilige, inclusieve en gezonde industrie in dialoog met een wereld die haar beperkte grenzen respecteert.

Wij hopen dat u ons enthousiasme deelt in deze zoektocht naar uitmuntendheid.

Yves Verschueren,
Gedelegeerd bestuurder