Voorwoord van de gedelegeerd bestuurder

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Het streven naar duurzaamheid staat centraal in de chemie, kunststoffen en life sciences industrie

Sinds 2009 publiceert essenscia om de twee jaar een duurzaamheidsrapport. De 2009 editie gaat niet alleen over een decennium lang streven naar uitmuntendheid in duurzaamheid in de sector, ze is in veel opzichten ook heel bijzonder.

Ten eerste omdat essenscia, de Belgische federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie, haar 100-jarig bestaan viert. In het boek “Mensen en moleculen” blikt essenscia terug op een eeuw van vooruitgang op alle fronten: economisch, sociaal én ecologisch. De Belgische chemie-industrie heeft in haar rijke geschiedenis opmerkelijke persoonlijkheden gekend die bewezen hebben grote ondernemers te zijn én die de industrie en de maatschappij naar een hoger niveau van duurzame prestaties hebben getild.

Het 2019 duurzaamheidsrapport is in zekere zin een eerbetoon aan het fantastische werk van deze toegewijde en inspirerende mensen.

Ten tweede bevat het rapport een aantal nieuwe elementen. Voor het eerst is het essenscia duurzaamheidsrapport gecontroleerd door een extern auditbureau. Het rapport is in overeenstemming bevonden met de beste beproefde praktijken op het gebied van duurzaamheidsrapportering. Voor het eerst wordt ook een materialiteitsmatrix gepubliceerd die is gevalideerd door externe stakeholders en interne experts. In de komende jaren zal dit leiden tot een sterkere focus op de belangrijkste indicatoren.

Bovendien belicht het rapport vier belangrijke maatschappelijke uitdagingen die rechtstreeks van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de sector in België en Europa: energie en klimaat, duurzame kunststoffen, circulaire economie, en talent en vaardigheden voor de toekomst. Deze strategische keuze om zich te focussen op vier belangrijke uitdagingen en de daaraan verbonden bedreigingen en opportuniteiten is opnieuw een primeur voor onze industrie en getuigt van de bereidheid van essenscia om een open en structureel dialoog te onderhouden met alle relevante stakeholders in de samenleving.

Ten slotte zijn essenscia en de bedrijven van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie in België sterk geëngageerd om hun rol te spelen in het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voor de derde keer op rij sluiten alle indicatoren en voorbeelden in dit duurzaamheidsrapport nauw aan bij die globale doelstellingen. Op die manier vormen de SDG’s een leidraad in ons voortdurend streven naar duurzaamheid.

De innovatieve industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences is onmisbaar voor een koolstofslimme en circulaire economie

De innovatieve chemie, kunststoffen en life sciences industrie is onmisbaar voor een koolstofslimme en circulaire economie, én een belangrijke speler voor een betere samenleving in de toekomst: door middel van dialoog en het delen van kennis wil zij zich engageren met al wie streeft naar vooruitgang en transitie. De lange en uitdagende weg naar duurzaamheid is een reis die vertrouwen en samenwerking vereist, een reis die we samen moeten afleggen.

Tot slot communiceren we over dit 2019 rapport via digitale weg, aansluitend bij de ervaringen van 2017. Deze keer ligt er echter meer nog de nadruk op het gebruik van sociale media, ingegeven door de wens om vooral jongere burgers nog meer te bereiken.

Yves Verschueren,
Gedelegeerd bestuurder

Deze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren (optimalisatie van de functionaliteiten van de site, het delen van inhoud op social media en het verzamelen van statistische gegevens). Door verder te browsen op onze website verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke cookies.