Back to all initiatives

De industrie heeft sterke engagementen genomen om de impact van verpakkingen te verminderen en de recycleerbaarheid te verhogen. Om deze engagementen aan te gaan, hebben Comeos, Fevia en DETIC samen met Fost Plus en Valipac het platform www.packitbetter.be opgericht. Pack It Better stimuleert het ecodesign van verpakkingen door bedrijven en expertisecentra met elkaar in contact te brengen.

De keuze voor een bepaald verpakkingsmateriaal of de samenstelling ervan beïnvloedt de hele recyclageketen. Doordachte keuzes bij het ontwikkelen of de aankoop van verpakkingen verzekeren dat deze doorheen de hele levenscyclus een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten.

Bedrijven vinden op het platform niet alleen relevante informatie en cases, maar worden er ook in contact gebracht met experten die hen concreet bijstaan om de duurzaamheid van hun verpakkingen te verbeteren. Op deze manier werken bedrijven samen aan een circulaire economie voor bedrijfsmatig en huishoudelijk verpakkingsafval.

www.packitbetter.be