Back to all initiatives

Aan de hand van verschillende onderzoeksprojecten werkt Prayon aan de recuperatie van fosfor uit ‘afval’. Deze wereldleider in de fosfaatchemie heeft twee productiesites in België, één in Engis en één in Puurs.  

Prayon engageert zich om op alle niveaus van de keten te recycleren. Het gaat daarbij niet alleen om de eigen producten en het eigen afval van het bedrijf, maar ook om dat van buiten zijn productie-installaties. Kortom, alles wat kan worden opgenomen in de keten van de circulaire economie van fosfor.  

Prayon-technologieën voor de terugwinning van fosfor 

De technologieën van Prayon kunnen worden gebruikt om fosfor terug te winnen uit de as die ontstaat bij de verbranding van slib in zuiveringsstations voor afvalwater. Op die manier wordt gezuiverd fosforzuur gevormd dat uiteindelijk kan worden gebruikt in de tuinbouw of voor waterbehandeling.   

Dankzij de overname van een deel van het Belgische bedrijf Ecophos, met inbegrip van het semi-industriële valideringscentrum in Bulgarije, kon Prayon bovendien zijn gamma duurzame technologieën uitbreiden.  

Terugwinning van fosfor uit de zuivelindustrie  

Prayon neemt deel aan het Europese project Reflow dat fosfor wil terugwinnen uit het afval dat door de zuivelindustrie geproduceerd wordt. Bedoeling is dat dit teruggewonnen fosfor opnieuw gebruikt kan worden voor de productie van meststoffen.  

Sinds een jaar werkt Prayon dan ook samen met een doctoraatstudent van de Universiteit van Limerick die zich bij Prayon buigt ook over de opschaling van de in het laboratorium ontwikkelde terugwinningsprocessen naar een meer industrieel niveau. 

Fosfor winnen tot op het einde 

In het kader van het Europese onderzoeksproject Phos4You werkt Prayon bovendien samen met de Universiteit van Luik aan de ontwikkeling van een systeem om fosfor rechtstreeks terug te winnen uit het slib van waterzuiveringsstations in plaats van uit de as die bij de verbranding daarvan ontstaat. Het doel? Een oplossing vinden voor de residuen tijdens de fosforterugwinning en het eindproduct recupereren om een calciumfosfaat te maken dat wordt gebruikt bij de productie van meststoffen.