Back to all initiatives

Chemiebedrijf INEOS en energiegroep Engie zijn op site van INEOS Phenol in Doel een proefproject gestart om een industriële installatie aan te drijven met waterstof. De tests gebeuren in een warmtekrachtkoppeling, die normaal aardgas gebruikt om stoom en elektriciteit op te wekken. Door het aardgas gradueel te vervangen door waterstof daalt de CO2-uitstoot van de productieprocessen. Het is de eerste keer dat zulke testen op industriële schaal worden uitgevoerd in België.

Tijdens het proefproject zal in eerste instantie 10 procent waterstof toegevoegd worden aan het aardgas. Later wordt dat opgetrokken naar 20 procent. Zo kan er worden getest hoe de brander reageert op de toevoeging van verschillende percentages waterstof. Dankzij die praktische verkenning krijgen beide partners waardevolle inzichten in het gebruik van waterstof in industriële installaties zoals het monitoren van het rendement en het meten van emissies. Die data kunnen nuttig zijn voor de ontwikkeling van installaties van de volgende generatie.

Partners in energietransitie

Het is niet de eerste keer dat INEOS en Engie de handen in elkaar slaan om mogelijke pistes voor de energietransitie van de chemie-industrie te verkennen. In het Power-to-Methanol-project in de Antwerpse haven werken beide bedrijven samen in een consortium dat duurzame methanol wil produceren door opgevangen CO₂ te hergebruiken in combinatie met waterstof die aangemaakt is op basis van hernieuwbare energie. Eind 2022 zou hiervoor een pilootinstallatie bij INOVYN, een bedrijfstak van INEOS, in Lillo van start gaan.

Dit pioniersproject past in INEOS’ strategie om CO2-uitstoot aan de basis te vermijden. Het betekent een verdere stap voor INEOS Phenol in Doel, waar nu reeds 20% groene stoom wordt afgenomen via de aansluiting op het Ecluse- stoomnetwerk. Vandaag produceert INEOS reeds 300.000 ton waterstof op jaarbasis als bijproduct van chemieprocessen. Deze waterstof wordt grotendeels ingezet als koolstofarme brandstof en als grondstof in onze productieprocessen zodat minder fossiele grondstoffen gebruikt moeten worden.

Grootste industriecontract ooit voor windenergie in België

Daarnaast is het chemiebedrijf met de energieleverancier in zee gegaan voor het grootste aankoopcontract ooit voor windenergie in de Belgische industrie. De overeenkomst geldt voor 10 jaar en zal in die periode 1,15 miljoen ton aan CO2-uitstoot vermijden. Dat is het equivalent van jaarlijks 100.000 personenwagens weghalen uit het verkeer.

De groene stroom wordt sinds 2021 gebruikt voor de bestaande productievestigingen van INEOS en zal in een latere fase ook de nog te bouwen installaties van Project ONE, INEOS’ miljardeninvestering in de Antwerpse haven, bevoorraden.