Back to all initiatives

Waar gaat het plastic verpakkingsafval van Belgische bedrijven exact naartoe? En wordt het ook effectief gerecycleerd? Valipac, de organisatie voor het beheer van industriële verpakkingen die in 1997 op initiatief van het bedrijfsleven werd opgericht, is er als eerste in Europa in geslaagd om voor 90% van de bedrijfsmatige kunststofverpakkingen de recyclagebestemming in kaart te brengen. Volgende stap? Op weg naar 100% traceerbaarheid en maximale recyclage binnen Europa.

Wat blijkt? Van de 58.800 ton bedrijfsmatige plastic verpakkingen die aan Valipac werden gedeclareerd, werd 42% in België en andere lidstaten van de Europese Unie gerecycleerd. Drie kwart daarvan binnen een straal van 300 kilometer rond Brussel. Daarnaast ging 39% naar Azië, vooral Indonesië, Maleisië en Vietnam, en 19% naar Turkije.

Maximale recyclage in eigen regio

De ambities van de kunststoffensector liggen hoger. We streven naar 100% traceerbaarheid en vooral maximale recyclage in eigen regio. De uitbouw van bijkomende recyclagecapaciteit in ons land en in Europa is daarom een topprioriteit, want kunststofverpakkingsafval exporteren naar Azië of Turkije is geen duurzame oplossing.

Circulaire visie

Om die ambitie waar te maken lanceerde het VBO eind 2020 een concreet actieplan in samenwerking met Valipac en twaalf (sector)federaties waaronder essenscia. Doel: bedrijfsverpakkingen beter recycleren en vaker hergebruiken.

Dit plan past perfect in de circulaire visie van Valipac die 4 grote uitdagingen voor bedrijfsmatige verpakkingen identificeert: het recyclagecijfer verder verhogen, de traceerbaarheid verzekeren om maximale recyclage te garanderen, de lokale recyclagecapaciteit uitbouwen en de recycleerbaarheid en circulariteit bevorderen.

Lees het jaarverslag van Valipac