Back to all initiatives

Voluit inzetten op innovatie en infrastructuur voor een succesvolle energie- en klimaattransitie. Dat moet van de chemiesector in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen – het kloppend hart van de West-Europese chemie-industrie – de motor maken van de omschakeling naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Zo luidt de doelstelling van de trilaterale chemiestrategie, een samenwerkingsverband tussen deze drie toonaangevende chemieregio’s.

De overheden van Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben in september 2017 een trilaterale chemiestrategie opgestart. Daarin werken overheid, industrie, academische wereld en de respectievelijke chemiefederaties essenscia, VNCI en VCI NRW samen aan een duurzame toekomstvisie voor de chemiesector die in de drie betrokken regio’s sterk vertegenwoordigd en van groot economisch belang is. Met ruim 350.000 jobs is de chemie-industrie in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen de thuisbasis van een van de belangrijkste chemieclusters in de wereld.

Infrastructuur

Op het vlak van infrastructuur zijn vooral pijpleidingen belangrijk om de transitie naar klimaatneutraliteit mee mogelijk te maken. De verdere ontwikkeling van een grensoverschrijdend en modern pijpleidingennetwerk voor het transport van bijvoorbeeld lpg, propyleen, CO2 of waterstof vraagt echter forse investeringen en botst vaak op complexe plannings- en vergunningsprocedures.

Binnen de trilaterale chemiestrategie is daarom een samenwerking opgezet tussen acht internationale chemiebedrijven en de havens van Antwerpen en Rotterdam om de pijpleidingeninfrastructuur in de regio verder uit te bouwen. Investeringen in recyclage-infrastructuur voor een circulaire economie en energienetten voor de opslag en het efficiënte transport van koolstofvrije energie staan evenzeer hoog op de agenda.

Innovatie

Op innovatievlak levert de chemiesector de essentiële materialen en technieken waarmee onze economie en samenleving belangrijke milieu- en klimaatwinsten boeken. Het is een immense uitdaging om in een beperkte tijdspanne van enkele decennia nieuwe technologieën uit te vinden en uit te testen om de industriële productieprocessen radicaal te hervormen en vergroenen.

Daarvoor zijn drie zaken essentieel: innovatiebudgetten die voldoende hoog zijn, financiële steun en publiek-private investeringen in risicovolle pilootinstallaties en demonstratiefabrieken, en meer innovatiekracht voor start-ups en scale-ups in de chemie.

Cracker of the future

De trilaterale chemiestrategie leverde met het ‘Cracker of the Future’ consortium ook al een toonaangevend internationaal samenwerkingsproject op. Daarin onderzoeken zes chemiebedrijven de mogelijkheid om krakerinstallaties – waar de essentiële basismoleculen voor de chemie-industrie worden geproduceerd – te laten draaien op groene stroom in plaats van op fossiele brandstoffen.