Challenge → Energy & Climate

Bijdragen aan de transformatie naar een koolstofslimme economie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Energie en klimaat vormen samen één van de belangrijkste uitdagingen die we als maatschappij moeten aanpakken. De bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences spelen een sleutelrol in de omschakeling naar een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging. De producten en de processen die de chemische industrie aanlevert zijn van fundamenteel belang. De innovaties zijn onmisbaar voor de optimale productie van en zorgen bovendien voor significante CO2-reducties en meer energie-efficiëntie in bouw, transport, landbouw en industrie (bv. isolatiematerialen voor gebouwensector). Om dit te realiseren is energie nodig, veel energie.

Het hoeft niet te verbazen dat de chemiesector in ons land tot de wereldtop behoort als het gaat om efficiënt produceren met energie en grondstoffen. Sinds 1990 is de totale productie verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik slechts gestegen is met 30%. Maar chemische processen vergen nu eenmaal zeer veel energie, en de sector is dan ook bij de grootste industriële verbruikers van energie. Ze heeft dus alle belang bij een realistische transformatie naar een klimaatneutraal energiesysteem dat economisch toelaat om haar bijdrage aan klimaat, comfort en gezondheid verder te realiseren in Europa.

Energie en klimaat vormen samen één van de belangrijkste uitdagingen die we als maatschappij moeten aanpakken. De bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences spelen een sleutelrol in de omschakeling naar een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging. De producten en de processen die de chemische industrie aanlevert zijn van fundamenteel belang. De innovaties zijn onmisbaar voor de optimale productie van en zorgen bovendien voor significante CO2-reducties en meer energie-efficiëntie in bouw, transport, landbouw en industrie (bv. isolatiematerialen voor gebouwensector). Om dit te realiseren is energie nodig, veel energie.

Het hoeft niet te verbazen dat de chemiesector in ons land tot de wereldtop behoort als het gaat om efficiënt produceren met energie en grondstoffen. Sinds 1990 is de totale productie verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik slechts gestegen is met 30%. Maar chemische processen vergen nu eenmaal zeer veel energie, en de sector is dan ook bij de grootste industriële verbruikers van energie. Ze heeft dus alle belang bij een realistische transformatie naar een klimaatneutraal energiesysteem dat economisch toelaat om haar bijdrage aan klimaat, comfort en gezondheid verder te realiseren in Europa.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Daarnaast zet de chemische sector al decennia lang in op het terugdringen van haar eigen broeikasgasuitstoot, niet alleen door het efficiënt omgaan met energie en grondstoffen, maar ook door innovatieve procestechnologieën die broeikasgassen (CO2, maar ook N2O,..) de facto neutraliseren. Dit is, de broeikasgassen worden omgezet in een emissie die het klimaat niet meer impacteert. De broeikasgasemissies per geproduceerde ton zijn hierdoor maar liefst met 80% verminderd en een ontkoppeling tussen productie en uitstoot werd gerealiseerd.  

Dit is een nooit geziene uitdaging, die een coherente aanpak op alle mogelijke beleidsdomeinen vergt: ruimtelijke ordening, mobiliteit, gebouwenpark en energievoorziening. Hiervoor is een koolstofslimme economie nodig die klimaat en industrieel beleid verzoent in de geglobaliseerde economie zodat de industrie in een rechtszeker en competitief kader de oplossingen kan aanleveren en haar eigen voetafdruk nog verder kan verkleinen. Hiervoor zullen we in de eerste plaats volop de kaart van innovatie verder trekken: nieuwe procestechnologieën die nog efficiënter zijn, andere energiedragers (wijze om energie te transporteren, momenteel voornamelijk elektriciteit, maar in de toekomst ook waterstof) en energiebronnen (zon, wind, energie, kernenergie, ,..) aanwenden en verder inzetten op het onschadelijk maken van broeikasgassen door ze te hergebruiken in materialen of als nieuwe brandstof, het zijn allemaal pistes die nu al volop onderzocht worden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a eros turpis. In nec felis vel eros tempus venenatis non at dolor. Vivamus iaculis purus ullamcorper malesuada suscipit.

Daarnaast zet de chemische sector al decennia lang in op het terugdringen van haar eigen broeikasgasuitstoot, niet alleen door het efficiënt omgaan met energie en grondstoffen, maar ook door innovatieve procestechnologieën die broeikasgassen (CO2, maar ook N2O,..) de facto neutraliseren. Dit is, de broeikasgassen worden omgezet in een emissie die het klimaat niet meer impacteert. De broeikasgasemissies per geproduceerde ton zijn hierdoor maar liefst met 80% verminderd en een ontkoppeling tussen productie en uitstoot werd gerealiseerd.

Key figures

Alternateenergy

1 %
Lorem
1 %
Ipsum
1 %
Amet

This website uses cookies to improve your browsing experience (optimize the site functionalities, share contents on social media and collect statistics). By continuing your online browsing on our website, you accept the use of such cookies.