Back to all initiatives

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werkte samen met zijn sectorfederaties, waaronder essenscia, een gemeenschappelijke ‘Visie Circulaire Economie 2030’ uit. Het document fungeert als een routeplan om de komende tien jaar richting te geven aan de versnelde uitbouw van circulaire economische modellen en is opgebouwd rond vijf concrete ambities. Op die manier wil de bedrijfswereld de Belgische koppositie in de circulaire economie verder versterken.

De circulaire economie is een van de sleutels tot een welvarende en veerkrachtige economie op lange termijn. Het vormt bovendien een essentieel onderdeel van het economisch relanceplan na de COVID-19-crisis. De Belgische bedrijfssectoren zijn elk op hun manier al een hele tijd actief in de circulaire economie, lang voordat de term ingeburgerd raakte. Met een gezamenlijke visie wil het bedrijfsleven nu een versnelling hoger schakelen en circulariteit omarmen als motor voor economische groei en duurzame welvaartscreatie.

Leider in circulaire economie

De visie is ambitieus en wil de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie tegen 2030 verder uitbouwen. De visie kadert binnen de principes van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en hamert op het belang van innovatie binnen een regionaal, federaal en Europees beleidskader dat de omschakeling naar circulaire modellen mogelijk maakt en stimuleert. Krachtlijnen zijn maximale waardecreatie dankzij een verhoogde concurrentiekracht, vlottere toegang tot materialen, beschikbaarheid van alternatieve grondstoffen en jobcreatie.

Vijf circulaire ambities

Het VBO en de betrokken sectorfederaties formuleren vijf concrete ambities aan de hand waarvan ze hun visie tegen 2030 willen verwezenlijken binnen een Europees kader.

  1. De beschikbaarheid van materialen maximaliseren
  2. Koploper zijn in circulair ontwerp en productie
  3. Koploper zijn in circulaire gebruiksmodellen
  4. Koploper zijn in het hoogwaardig terugwinnen van materialen
  5. Sterk zijn in het gebruik van enablers voor de circulaire economie (dus alle maatregelen die de transitie naar een circulaire economie kunnen ondersteunen, mogelijk maken of versnellen)

Er zal een scorebord ontwikkeld worden om de vooruitgang tweejaarlijks op te volgen op basis van indicatoren van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. Een eerste analyse en vooruitgangsrapport is voorzien in 2022.

Nood aan level playing field

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo is het aan de Belgische overheden om maximaal in te zetten op een Europees ondersteunend beleidskader. Het wordt cruciaal om het level playing field op de eengemaakte Europese markt te consolideren. Bovendien is er nood aan een sterkere strategische bevoorradingszekerheid van materialen en energie, moeten we verder gaan dan het loutere recycleren en dienen openbare aanbestedingen meer oog te hebben voor duurzaamheid en circulariteit.

Download de ‘Visie Circulaire Economie 2030’