Back to all initiatives

Chemiebedrijf Solvay organiseert elk jaar, samen met BeWise en andere partners, een wedstrijd voor leerlingen uit het 5e en 6e middelbaar. Onder de naam ‘Girls Leading in Science’ wil dit evenement jonge meisjes en jongens warm maken voor wetenschappelijke of technische studies.

Elke leerling die geïnteresseerd is in wetenschap kan in team een project indienen rond een specifiek thema dat elk jaar verandert. De jury maakt vervolgens een preselectie van de ingediende projecten en organiseert een finale waarbij voor de leerlingen een bezoek aan industriële onderzoekslaboratoria op poten wordt gezet. Voor deze laatste fase van de wedstrijd bestaat elk deelnemend team uit leerlingen van verschillende scholen, zowel Franstalige als Nederlandstalige.

Schrijven de winnaars zich in aan een openbare instelling voor hoger onderwijs in België die erkend wordt door een van de drie gemeenschappen en in een richting van de sector ‘Wetenschap en Techniek’ (of gelijkwaardig) van hun keuze, dan worden hun studiekosten van hun eerste academiejaar (of gelijkwaardig in het geval van een studiebeurs) volledig betaald.

Deze wedstrijd wordt gezamenlijk georganiseerd door het bedrijf Solvay, BeWise, de Koning Boudewijnstichting/het Fonds Ernest Solvay, instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Science Expo, Jeunesses Scientifiques de Belgique en de Franstalige en Nederlandstalige Olympiades voor Wetenschap.

Meer info: www.girlsleadinginscience.be