Back to all initiatives

Prayon heeft een actieplan opgesteld om het welzijn en de prestaties van zijn medewerkers te garanderen.

In samenwerking met experts van LENTIC, het Laboratoire d’Etudes sur les Nouvelles formes de Travail, l’Innovation et le Changement van de Universiteit van Luik, heeft Prayon 4 grote thema’s bepaald: Erkenning, Hybridemodus (een mix van telewerk en werk op de werkplek), Managementrelaties en Sociale Band.

Op basis hiervan heeft het bedrijf verschillende concrete acties gelanceerd:

  • De opstelling van een charter over het recht om offline te zijn om zo best practices te delen en het evenwicht tussen werk en privé van de werknemers te waarborgen
  • De mentoring van nieuwe personeelsleden zodat ze hun nieuwe werkomgeving leren kennen (vooral nuttig in periodes van telewerken)
  • Managers opleiden in nieuwe praktijken omtrent de hybride werkmethode, die in een stroomversnelling terechtkwam door de coronacrisis

Samen op de trein van de digitale transformatie stappen

Aangezien 85% van de jobs van 2030 nog niet bestaat en de meeste van deze banen met de digitale wereld te maken zullen hebben, is Prayon van mening dat het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid is om zijn personeelsleden de vaardigheden aan te reiken die zij in de toekomst nodig zullen hebben en om de nieuwe technologieën in hun dagelijkse werk toe te passen.

Daarom rolt Prayon momenteel een project uit om het personeel te begeleiden bij zijn digitale transformatie. De eerste stap bestaat erin om hun niveau van digitale vaardigheden te bepalen aan de hand van een cartografie die gebaseerd is op praktische oefeningen die door het personeel worden uitgevoerd. Op basis daarvan stelt het bedrijf specifieke opleidingsplannen op om ervoor te zorgen dat iedereen bij Prayon op de digitaliseringstrein kan stappen en zijn toekomst veilig kan stellen.