Back to all initiatives

Meer dan honderd jongeren, zowel uit het secundair en hoger onderwijs als jonge medewerkers uit de chemie- en farmasector, verzamelden op het allereerste Young Talent Lab van essenscia vlaanderen in Technopolis in Mechelen. Ze gingen er in dialoog met elkaar en met ceo’s en managers uit sectorbedrijven over thema’s die ze zelf gekozen hadden: de klimaatuitdaging, innovaties voor meer duurzaamheid en de jobs van de toekomst.

Op het Young Talent Lab kregen meer dan honderd jongeren de kans om met ceo’s en managers uit de chemie- en farmasector in debat te gaan over thema’s waar zij van wakker liggen. Aan ronde debattafels gingen ze uitgebreid in discussie over hoe we de klimaatuitdaging succesvol moeten aanpakken, welke innovaties ze in hun leven zeker nog gerealiseerd willen zien en wat zij verwachten van hun droomjob.

Innovatie en technologie is volgens de jongeren cruciaal om het klimaatprobleem te helpen oplossen. Maar tijdens de debatten bleek duidelijk dat het een bijzonder complex probleem is dat een globale aanpak vereist. Ook in het innovatiedebat kwam het duurzaamheidsaspect sterk naar voor. Hoe zorgen we voor een betere recyclage van kunststoffen? Op welke manier ontwikkelen we doeltreffende medicijnen voor ziektes als kanker? Of hoe zorgen we ervoor dat niemand honger lijdt als we straks met meer dan 10 miljard mensen zijn? En dit allemaal zonder de draagkracht van onze planeet te overschrijden.

Met het Young Talent Lab wil essenscia vlaanderen jongens en meisjes, tussen 17 en 30 jaar, uit verschillende studierichtingen en met uiteenlopende beroepen een unieke kans bieden om op een leuke en interactieve manier mee na te denken over hoe de wereld van morgen er zou kunnen en moeten uitzien. De jongeren kwamen van universiteiten, hogescholen en secundaire scholen uit gans Vlaanderen.